GALESP
Facebook Twitter Linkedin

Formación en Igualdade

Coeduc@ deseña unha formación especializada para centros escolares, asociacións, administracións locais e autonómicas ou entidades privadas que desexen integrar a perspectiva de xénero na súa labor profesional. Estes son algún dos obradoiros e cursos ofertados por Coeduc@.

A nosa formación basease en tres eixes: creatividade, innovación docente e formación práctica.

Profesorado ↓
Alumnado ↓
Poboación en xeral ↓

Máis que coeducación

→ TIC’S

→ Flipped classroom

→ Aprendizaxe cooperativa

→ Teatro

→ Actitude crítica

Camiño de Gustavo, 31 – Gándaras de Piñeiro 27003 Lugo • coeduca@coeducaconsultora.com +34 657 576 376